Krapte op de arbeidsmarkt – hoe je met creativiteit en lef het personeelstekort aan kunt pakken

Scholen die lessen moeten laten uitvallen, groepen die naar huis gestuurd worden in basisonderwijs en kinderopvang, vluchten die gecanceld moeten worden, lange rijen wachtende reizigers op Schiphol, restaurants die hun openingstijden aanpassen, overwerkte medewerkers in de zorg. Dit is zomaar een greep uit alle gevolgen die het personeelstekort in diverse organisaties veroorzaakt heeft. Iedereen van ons zal er de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad.

Maar wat kun je als organisatie doen om voor een oplossing te zorgen? Daarvoor is vooral een brede en nieuwe kijk nodig.

1. Boor ander talent aan

Elke leidinggevende heeft stiekem zijn of haar wensvoorstelling van “dé” nieuwe collega: direct inzetbaar, goed opgeleid, ervaren en niet te oud of te jong. En dat is nou juist de groep waar alle organisaties in Nederland op jagen. Waarom niet de moeite doen om statushouders in te zetten? Of gepensioneerden vragen of zij voor een aantal uren terug willen komen? En dat de inzet van mensen met een arbeidsbeperking in tijden van inclusie nog steeds gestimuleerd moet worden mag eigenlijk iedereen verbazen.

Heb het lef om breder te kijken dan naar het traditionele CV. Onderzoek heeft aangetoond dat 60% van alle werknemers snel compatibel zijn voor een andere functie. Immers, vak inhoud kun je vrij vlot leren. Let dus vooral op de competenties en de intrinsieke motivatie. Als die goed zijn kan je ook met een niet optimaal opgeleide collega snel aan de slag.

2. Zorg zelf voor scholing

In elke economie zijn er groeibranches en krimpende werkomgevingen. Stel nou dat je mensen uit andere sectoren aanneemt. Zoals gezegd, met een beetje goede wil kunnen mensen zich snel ontwikkelen. En als je dan als werkgever zelf het opleidingsaanbod organiseert ben je onafhankelijk en kun je maatwerk leveren. Jouw nieuwe collega’s zijn dan volgens jouw wensen en standaarden opgeleid, wat wederom de kwaliteit van het werk ten goede komt.

Kijk ook eens door een andere bril naar de bestaande populatie. Is de potentie daarvan volledig benut en ken je überhaupt de potentie, ambitie en talenten van de mensen? Door hier meer aandacht aan te geven in combinatie met scholing kun je het werkplezier en daarmee productiviteit enorm verbeteren.

3. Werven in andere landen

In Nederland worden ondertussen diverse initiatieven ontplooid om verder te kijken dan ons eigen land. In landen als Spanje en Portugal is op het platteland de werkgelegenheid voor jongeren nog steeds laag. Jongeren zijn echter flexibel en vaak bereid om van omgeving te veranderen. Dat biedt kansen. Zo is er een prachtig voorbeeld van een detacheringsbedrijf in de technische sector dat jongeren uit Spanje een leer-werktraject in de techniek aanbiedt, voor taalscholing zorgt en ervoor zorgt dat zij door het wonen bij gastgezinnen en een warm welkom in Nederland beleven.

4. Organiseer werk anders

Anders kijken naar taken en functies, processen korter en strakker organiseren, technologie inzetten en tussen bedrijven samenwerken zijn mogelijkheden om de werkdruk te verlagen en met minder mensen meer gedaan te krijgen. Maar je kunt ook meer werkkracht organiseren door afscheid te nemen van je standaard arbeidscontracten. Fulltime, 32 uur, 28 uur, 24 uur…..iedereen kent deze standaardcontracten. Waarom niet 26,5 uur werken of werk in duobanen organiseren.

Zo heeft de organisatie “Het Potentieel Pakken” de missie dat het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt ten volle benut wordt. Door diverse programma’s helpen zij organisaties in de zorg en het onderwijs om contractuitbreiding te organiseren en tegelijkertijd daarmee de financiële positie van vrouwen te verbeteren. Want het zijn nu eenmaal vrouwen die vaak in parttimefuncties het overgrote werkende deel van deze sector vormen.

In andere sectoren is het mogelijk om meer “op afstand” te werken zoals dat tijdens de coronacrisis al noodzakelijk was. Om dit op langere termijn te doen moeten wel duidelijke afspraken en faciliteiten op kantoor en thuis worden gecreëerd.

Tenslotte

Al deze bovengenoemde initiatieven vergen moed. Moed om anders te kijken, lef om ongebruikelijke stappen te zetten en de wil, gebaande paden te verlaten. En als je dan de race gewonnen hebt en personeel aan hebt kunnen trekken zorg er dan voor dat ze ook blijven. Goede arbeidsvoorwaarden, faciliteiten, oog voor de balans werk-privé, ontwikkelmogelijkheden, sfeer en cultuur zorgen ervoor, dat je personeel aan je bindt. Uit het jaarlijkse onderzoek van Randstad naar de populairste werkgevers in 2022 blijkt dat salaris, baanzekerheid en werkplezier nog steeds de belangrijke factoren zijn om werknemers van alle leeftijden aan een organisatie gebonden te houden.

Auteur van dit artikel

Heike_Brusius_Echt_Mooij_200x200

Heike Brusius

Heike gelooft dat iedereen de kans moet krijgen om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen. Door haar oprechte interesse in mensen, energie en optimisme krijgt ze organisaties in beweging.