Uit de praktijk, voor de praktijk

Over Spar-ring

Wij zijn een groep van bestuurders en directieleden met meer dan 300 jaar gezamenlijke ervaring met het besturen van organisaties. We weten dus hoe disruptief en volatiel de wereld kan zijn, wat interne en externe druk inhoudt en hoe de noodzaak tot verandering tot complete chaos én stilstand kan leiden. En we weten ook dat geen enkele organisatie of situatie gelijk is.

Daarom hebben we ons verzameld binnen Spar-ring. Zodat andere organisaties kunnen profiteren van de lessen die wij geleerd hebben. Niet omdat we denken de waarheid in pacht te hebben, maar omdat we denken dat onze kennis, ervaring, visie en verwondering organisaties kan helpen bij het beantwoorden van uitdagende vraagstukken. En omdat we nog graag wat bij willen leren. Van de organisaties die we helpen, van elkaar en van de young talents die ons versterken.

Onze donatie om iets goeds te doen

Ieder lid van Spar-ring doneert een aantal uren aan de organisaties die we helpen. Die donatie is een investering in de maatschappij, jong talent en in onszelf. We halen onze genoegdoening uit het feit dat we organisaties nieuwe inspiratie of meer zelfverzekerdheid geven. Dat we van dichtbij mee kunnen maken hoe jonge talenten zich ontwikkelen. En we genieten van samenwerking die we met andere leden hebben en de nieuwe kennis  die daaruit voortvloeit.

Dat is wat ons betreft een prachtig rendement op de geïnvesteerde uren.

Don't pay it back, pay it forward

De tijd die we besteden aan de hulp die we organisaties bieden is dus een donatie aan de maatschappelijke bijdrage die we hopen te leveren. Spar-ring is verder niets anders dan de naam waaronder we ons verzamelen. Het is geen rechtspersoon en heeft geen commercieel belang. We vragen dus ook geen vergoeding voor onze bijdrage. Het enige wat we vragen is dat organisaties onze 'goede daad' doorgeven.

Hoe ze dat doen? Dat mogen ze helemaal zelf bepalen, al hebben wij er natuurlijk ook wel een aantal ideeën over.

Wat doen we precies?

We laten organisaties door onze bril meekijken naar uitdagingen, problemen of vraagstukken die spelen binnen de organisatie.

Dat doen we in een middagsessie. Vooraf verzamelen we de nodige informatie over het vraagstuk en gedurende de middag formuleren we onze kijk op het vraagstuk. We geven advies over de oplossingsrichting, de kritische succesfactoren en de route naar succes. Dit alles op basis van onze kennis, ervaring en visie.

Dit alles presenteren we dezelfde middag nog en in de daaropvolgende dagen ontvangen jullie de uitwerking ook nog in PDF. Om als naslagwerk te gebruiken of intern te delen.

We pretenderen niet altijd het juiste antwoord te hebben. Maar we beloven wel dat een middag met Spar-ring leidt tot nieuwe inzichten, inspiratie, ideeën of een weloverwogen bevestiging van een gemaakte keuze.

Meer weten over onze sessies en hoe je deze in kunt plannen?

Young Talents

"The future influences the present just as much as the past."

Friedrich Nietzsche

De quote van Nietzsche die je hier leest beschrijft wat ons betreft de waarde van young talents in onze groep. Organisaties kijken nog te vaak naar het verleden als raadgever voor de toekomst. En dat is zeker nuttig. Sterker nog, Spar-ring is voor een deel gefundeerd op het gebruik van lessen en ervaringen uit het verleden om de toekomst te vormen.

Maar het verleden is niet zaligmakend. Organisaties als Apple, Google en Tesla zijn niet alleen groot geworden door lessen uit het verleden toe te passen. Maar net zo goed door actief te werken aan het toekomstbeeld dat ze zelf creëren.

En hoe weet je wat de doelgroep van de toekomst wil? Wat ze belangrijk vinden en wat niet? En wat ze denken en voelen? Het antwoord is simpel: door ze vandaag al te betrekken bij de organisatie.

En dat is wat we binnen Spar-ring doen. We geven young talents de mogelijkheid om te profiteren van de kennis en ervaring die wij in het verleden hebben opgedaan. En we vragen ze om ons te laten zien hoe de toekomst eruit gaat zien. Om ons te vertellen wat ze denken, voelen en wat ze belangrijk vinden. Met de young talents binnen de groep kunnen we organisaties helpen om het heden vorm te geven op basis van het verleden én de toekomst.